AL-ANON FAMILIE GROEPEN

www.al-anon.nl

voor familie & vrienden van alcoholisten
 

Werkgroep Breda;
Locatie groepsbijeenkomst:
Centrum 't Houwke, Grote Houw 227. Breda.
      
Dag;  eens in de veertien  dagen op woensdagavond  
Op de tweede en de vierde woensdag van de maand.
Tijd; 19:00– 20.30 uur
Contactpersoon; Ine Tel; 06 40922885 e-mail; breda@al-anon.nl


Al-Anon Familie Groepen vormen een gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten. Wij bespreken onderling onze ervaringen en geven elkaar kracht en hoop bij het oplossen van onze problemen. Wij geloven dat alcoholisme een gezinsziekte is en dat verandering van levenshouding kan bijdragen tot ons herstel.
                      
                              DOELGROEPEN;
Omgaan met de nog                   ondersteuning bij de dagelijkse
Drinkende alcholist                
      confontatie met alcohol

Omgaan met de alcoholist           ondersteuning en begrip voor de
in zijn eerste jaren van                veranderingen bij de alcoholist
nuchterheid                                en bij jezelf

“nuchter leven” met de               Samen   leven volgens het
 Alcoholist                                   12 stappen programma

Al-Anon heeft geen bindingen met sektes, kerken, politieke organisaties, of welke andere instellingen dan ook. Zij neemt niet deel aan maatschappelijke discussies en kiest geen partij voor of tegen een bepaalde zaak.
Het lidmaatschap is gratis. Al-Anon voorziet in haar eigen behoeften door vrijwillige bijdragen van de leden.

Al-Anon heeft maar één doel en dat is de familieleden en vrienden van alcoholisten helpen. We doen dat door het programma van de Twaalf Stappen te volgen, door het opvangen en troosten van de familieleden en vrienden van alcoholisten en door begrip op te brengen voor de alcoholist(e) en hem/haar te stimuleren.